Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Druga część restaurowania kapliczki ECCE HOMO

17 sep 2014
Druga część restaurowania kapliczki ECCE HOMO

W drugim etapie restauracji konieczne było wykonanie statycznego zabezpieczenia całego obiektu. W pierwszej fazie usunięto tynki cementowe i wzmocniono części zagrożone arbitralnym rozpadem.

Przeprowadzono odsalanie i wyposażono kaplicę w nowe drzwi wejściowe. Usunięcie warstwy cementowej wykazało, że zarówno ze względu na skutki upływającego czasu, jak i subtelną strukturę obiekt został poważnie uszkodzony i grozi mu zawalenie. Z tego powodu wzmocniono go przy użyciu specjalnych, statycznych prętów zbrojeniowych, frezowanych do części nośnych.