Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Renowacja rzeźby Marii Magdaleny z kaplicy Bolesnego Serca Panny Maryi

31 okt 2014
Renowacja rzeźby Marii Magdaleny z kaplicy Bolesnego Serca Panny Maryi

Rzeźbę wcześniej skradziono lub zniszczono. W latach 2011 i 2012 przeprowadzono badanie i zebrano dokumentację fotograficzną. Na tej podstawie możliwe było stworzenie szczegółowej kopii. Replikę wykonał mgr art. Jan Fečo w latach 2012-2013.

Dzisiaj rzeźba znajduje się na swoim pierwotnym miejscu.